tirsdag 6. juli 2010

Mine visuelle kommentarer til "krigen mot terror"


Det har vært bannlyst i flere tiår å la ens sosiale og politiske engasjement komme til uttrykk i kunsten, noe jeg merket meg under egen kunstutdanning. Det var kanskje ønske om  å trekke opp grensene mellom agitasjon, plakat og "ren" kunst som gjorde at man havnet i den grøfta. Helst skulle det være så abstrakt at ingen oppdaget budskapet, hvis det var et. Men vi har heldigvis hatt kunstnere i Norge som har trosset den offisielle, uskrevne linja.Nå kan man heldigvis se tendensen til at unge kunstnere gjør forsøk i retning av å vise en annen holdning, og jeg vil ønske dem hjertelig velkommen! 
For min egen del har jeg i perioder vært så opprørt over hendingene ute i verden at jeg ikke har kunnet la være å la det komme til uttrykk! se egen temaside med flere bilder


  

War Talk.
De gode og de onde er klassifisert. En kommentar til begrepet "ondskapens akse", som gikk igjen i media over lang tid - før angrepet på Irak. To nye versjoner kan sees i mappa War on terror, øverst i bloggen
Dagboksblad. 
Innrammet orange figur er Guantanamofange, utstyrt slik vi har sett på nyhetsoppslag: med hette over hodet, sammenbundne hender med votter på, bind for øynene og øreklokker. Her har jeg prøvd å overføre fotokopi til lerret, både foto og tekst. Symboler: eikeblader, korset er symbol henta fra palett i photoshop: låst lag. Teksten er etpar setninger fra Harold Pinters Nobelpristale. Big Talk I.  
 Dette bildet ble laget under den første offensiven til  Bush jr i Irak, etter løgnaktige påstander om at Saddam Hussein hadde "masseødeleggelsesvåpen". Angrepet var etter sigende for demokratiet. I bildet er det lagt inn avissider, som siden er blitt pussa slik at papiret er blitt borte her og der. Jeg er litt misfornøyd med at okerfargen er lagt for tett og kraftig på. Det hadde vært en fordel om all avistekst var synlig. Har lagt inn diktet "democracy" av Harold Pinter (som ble skrevet  i protest mot Irakkrigen) i bakgrunnen, med et transparent malingslag over:
Democracy
There's no escape.
The big pricks are out.
They'll fuck everything
in sight.
Watch your back.
Democracy.
Om tortur og fangebehandling i Guantanamo og i Abu Graib - fengselet under Irakkrigen. Her har jeg overført fotokopi til lerret ( som et forsøk), og brukt avissider med sitater fra politisk ledelse i USA. "democracy" er skrevet med vaselin, så ble den mørke blå fargen lagt på. Etter at alt var skikkelig tørt, vaska jeg vaselinen bort med såpevann. PECogito ergo sum.
(Jeg tenker, altså er jeg) I forgrunnen Leonardo Da Vincis “dame med hermelin” - som er nokså møllspist. Hun står her som symbolsk representant for vår kultur, gjennom Leonardo Da Vincis store navn og posisjon.Har fargemanipulert henne og lagt inn en naken hjerne,i Photoshop. Med utgangspunkt i 3 ulike pressebilder er bylandskapet i bakgrunnen blitt til. Malt under Israels 22 dager lange bombing inne I Gaza. 
                                                                 
  

Valmuer 

Det vokser valmuer i Afghanistan. Valmuen er veldig motstandsdyktig og voksevillig, sjøl på skrinn jord. 
Det sies at Guantanamo Bay skal legges ned - for gulaget har fått for dårlig rykte etter avsløring om grov tortur. Og det rekrutteres stadig flere anti-vestlige og anti-amerikanske mennesker, de popper opp over alt – som valmuer. Mange av fangene på Guantanamo Bay kommer fra Afghanistan og Irak og har sittet der mange år uten å vite hva anklagen går ut på. Foto som er tatt fra luftegården viser at de er kledd i orange kjeledresser, hendene er stripset, de har bind for øynene, øreklokker og munnbind. Collage med fragmenter av linosnitt, fotokopier og tekst

Weapons of mass distraction1
Ettersom krigen i Irak ruller, viser det seg at folk er blitt ført bak lyset - og bevisene for Saddams masseødeleggelsesvåpen var konstruert. Collage med oppkopierte og fargemanipulerte nyhetsbilder sammen med fragmenter av linosnitt. Rosa tekst lagt inn
Weapons of mass distraction2
USA kunne bevise at Irak hadde “weapons of mass destruction” - hovedargumentet for å gå til angrep. Ettersom krigen i landet ruller, viser det seg at folk ble fullstendig manipulert og rundlurt. Collage med oppkopierte og fargemanipulerte nyhetsbilder, ulike kulturuttrykk ( trearbeid, tekstil, marmor, glaserte fliser) fra muslimske land, sammen med fragmenter av linosnitt og tekst.Teksturpasta I innramminga.


Skrik, Grønt
Collage med kombinasjon av akrylmaleri og biter av "fett" linosnitt. En palestinsk kvinne, med utgangspunkt i et pressefoto. Maleriet ble laget under Israels 22 dagers lange bombing inne i Gaza. Nærmere 300 barn ble drept. Hvordan forholder vi oss når de som lider er definert som terrorister? Her har jeg gjort et forsøk på å visuelt undersøke det. 
 Takket være legen Gilberts SMSer fikk vi vite ganske tidlig hva som egentlig foregikk på Gazastripa.
Abaddon. Overmalt
Ordet abaddon er hebraisk og kan bety ødeleggelse eller undergang. I det gamle testamente står det for dødsriket. Dette ble malt under Israels krigføring inne i Gaza. Her har jeg brukt vaselin på "innramminga" slik at det som ligger under får varierende synlighet: det er ei rekke med 75 barnelik i likklede - kanskje 1/3 av småbarna som ble drept. Jeg hørte tallet 300. Dette er et bilde som ligger lengst inne i lageret mitt, jeg syns det er lite hyggelig. Men det var interessant å finne ut om lidelse kan kommuniseres - uten at det bare blir forskjønning. Samtidig skulle det ikke bare være en kjølig oppsummering av situasjonen.


Populære innlegg