onsdag 2. mai 2012

Günter Grass: Was gesagt werden mussDet har vært skrevet mye i norske aviser om Günter Grass i den senere tid. Norske medier forteller at hele det tyske folk er rasende over hans dikt "Was gesagt werden muss". Israelvennene i norske media mener sågar at Grass er blitt antisemitt, de spekulerer på om han er mentalt svekket og han er uønsket i Israel.Videre sies det at diktet er dårlig og at Grass ikke er meningsberettiget fordi han som 17-åring var med i SS.
Det er både skremmende, gledelig og interessant å se at kunst fremdeles kan forarge så til de grader. Jeg kan faktisk ikke huske nårtid en kunstner sist ble forsøkt utsatt for karakterdrap i norske medier. Man har ihvertfall prøvd å ødelegge Grass sitt gode navn og rykte.  
Jeg er enig med Grass i at det er på tide å si det høgt - kanskje det kan få krigshisserne til å tenke seg litt om. Se både den tyske utgaven og en oversettelse av Erik Fosnes Hansen. Du finner  diktet oversatt til flere språk på nettsida LycicsTranslate.

Det som må sies

Hvorfor tier jeg, har fortiet for lenge
det som er åpenlyst og som har blitt øvd i krigsspillene,
og der vi som overlevende uansett står igjen
som fotnoter ved spillets slutt?

Det er kravet på retten til et førsteslag,
som kan utslette det iranske folk, tvunget som det er til å juble
under åket til en storskryter,
fordi man antar at det bygges en atombombe
innen hans maktområde.

Men hvorfor forbyr jeg meg selv
å nevne det andre landet ved navn,
hvor et voksende, kjernefysisk potensial
– selv om det har vært holdt hemmelig –
har stått til disposisjon i årevis, men

utenfor kontroll, fordi det har vært utilgjengelig

for enhver granskning?Den allmenne fortielsen av denne kjensgjerning,

som min taushet har bøyet seg for,
føler jeg som en tyngende løgn og som

en tvang, som gir utsikt til straff så snart den ikke respekteres;
«antisemittisme» lyder dommen straks.Men nå, fordi mitt eget land,

som på ny og på ny innhentes og stilles til ansvar

på grunn av forbrytelser som er våre dypt egne

og hinsides sammenligning,

på dette tidspunkt, helt forretningsmessig,

selv om man med flinke ordvendinger betegner det som skadeserstatning,

leverer en ny u-båt til Israel, et fartøy som har som spesialitet

å styre tilintetgjørende stridhoder dit hen

hvor det ikke finnes bevis for eksistensen av en eneste atombombe,

men hvor selve frykten for den skal tjene som bevis,

da må jeg si det som må sies.Hvorfor tiet jeg til nå?

Fordi jeg mente at min bakgrunn,
beflekket av synd som aldri kan la seg utligne
forbød å uttale denne kjensgjerning som sannhet overfor
landet Israel, som jeg er
og fortsatt vil være forbundet med.

Hvorfor sier jeg det først nå,
eldet og med mitt siste blekk:
Atommakten Israel setter den allerede så skjøre
verdensfreden i fare?
Fordi det må sies, det som kanskje allerede i morgen er for sent;
også fordi vi, som tyskere, allerede nok tynget av skyld,
kan bli håndlangere til en ny forbrytelse,
en forutsigbar forbrytelse, og hvor vår medskyld derfor
ikke vil kunne slettes med en av
de vante bortforklaringene.

Og, jeg innrømmer: Jeg tier ikke lenger
også fordi jeg er overtrett av Vestens hykleri; dessuten
kan man håpe at mange vil føle seg befridd fra tausheten
og vil oppfordre opphavmannen bak den tydelige trusselen
til å avstå fra maktbruk og
samtidig insistere på
at en uhindret og permanent kontroll
både over det israelske kjernefysiske potensial
og de iranske atomanleggene,
utført av en internasjonal instans,
aksepteres av begge lands regjeringer.

Bare slik kan alle, israelere og palestinere, ja, mer:
Bare slik kan alle mennesker som bor i denne regionen,
besatt som den er av vanvidd,
alle som lever kloss på hverandre som fiender,
bli hjulpet, og endelig også: Vi. Was gesagt werden muss
Warum schweige ich, verschweige zu lange,
was offensichtlich ist und in Planspielen
geübt wurde, an deren Ende als Überlebende
wir allenfalls Fußnoten sind.
Es ist das behauptete Recht auf den Erstschlag,
der das von einem Maulhelden unterjochte
und zum organisierten Jubel gelenkte
iranische Volk auslöschen könnte,
weil in dessen Machtbereich der Bau
einer Atombombe vermutet wird.
Doch warum untersage ich mir,
jenes andere Land beim Namen zu nennen,
in dem seit Jahren - wenn auch geheimgehalten -
ein wachsend nukleares Potential verfügbar
aber außer Kontrolle, weil keiner Prüfung
zugänglich ist?
Das allgemeine Verschweigen dieses Tatbestandes,
dem sich mein Schweigen untergeordnet hat,
empfinde ich als belastende Lüge
und Zwang, der Strafe in Aussicht stellt,
sobald er mißachtet wird;
das Verdikt "Antisemitismus" ist geläufig.
Jetzt aber, weil aus meinem Land,
das von ureigenen Verbrechen,
die ohne Vergleich sind,
Mal um Mal eingeholt und zur Rede gestellt wird,
wiederum und rein geschäftsmäßig, wenn auch
mit flinker Lippe als Wiedergutmachung deklariert,
ein weiteres U-Boot nach Israel
geliefert werden soll, dessen Spezialität
darin besteht, allesvernichtende Sprengköpfe
dorthin lenken zu können, wo die Existenz
einer einzigen Atombombe unbewiesen ist,
doch als Befürchtung von Beweiskraft sein will,
sage ich, was gesagt werden muß.
Warum aber schwieg ich bislang?
Weil ich meinte, meine Herkunft,
die von nie zu tilgendem Makel behaftet ist,
verbiete, diese Tatsache als ausgesprochene Wahrheit
dem Land Israel, dem ich verbunden bin
und bleiben will, zuzumuten.
Warum sage ich jetzt erst,
gealtert und mit letzter Tinte:
Die Atommacht Israel gefährdet
den ohnehin brüchigen Weltfrieden?
Weil gesagt werden muß,
was schon morgen zu spät sein könnte;
auch weil wir - als Deutsche belastet genug -
Zulieferer eines Verbrechens werden könnten,
das voraussehbar ist, weshalb unsere Mitschuld
durch keine der üblichen Ausreden
zu tilgen wäre.
Und zugegeben: ich schweige nicht mehr,
weil ich der Heuchelei des Westens
überdrüssig bin; zudem ist zu hoffen,
es mögen sich viele vom Schweigen befreien,
den Verursacher der erkennbaren Gefahr
zum Verzicht auf Gewalt auffordern und
gleichfalls darauf bestehen,
daß eine unbehinderte und permanente Kontrolle
des israelischen atomaren Potentials
und der iranischen Atomanlagen
durch eine internationale Instanz
von den Regierungen beider Länder zugelassen wird.
Nur so ist allen, den Israelis und Palästinensern,
mehr noch, allen Menschen, die in dieser
vom Wahn okkupierten Region
dicht bei dicht verfeindet leben
und letztlich auch uns zu helfen.
Populære innlegg