EGEN PRODUKSJON

.

søndag 16. august 2015

Hva er det med Trollhaugen?Kulturrådet har uttrykt bekymring for nedgangen i kulturarrangement i distriktene.
Siden idrett er en del av kulturbegrepet og de kommunene jeg kjenner satser særlig på idrett, gjetter jeg på at nedgangen man er bekymret for, fordeler seg mest på alle de andre kulturuttrykkene. Dette kan lokalpolitikerne sikkert svare bedre på.

Men Målselv har også endel dugnadsbasert aktivitet som for eksempel Kalottspel, Rundhaugmartnan, Målsnesdagan, Fossmodagan, Scrappetreff, MC-treff, revy og ymse foredrag som trekker folk.
Tilbudene med bildende kunst er færre. Vi har 3 private galleri, i Sørfjorden, på Andselv og i Diviåsen. En kan leie blackboxen i Istindportalen eller bruke bibliotek og gymsaler som fins i kommunen, men det betrakter jeg som nødløsning siden lokalene er beregna for helt annen aktivitet. Så har vi det kommunale galleriet på Trollhaugen.

Store og kostbare kulturhus (Istindportalen kanskje?) som koster skjorta å leie er faktisk en stor brems for et aktivt og variert kulturliv i distriktene. Hvis en ikke får inntekt på arrangementene, blir det dermed vanskelig å presentere bl.a smale kulturuttrykk for et større publikum.
Hvis kunstens verdi er møtet med publikum, sier det seg sjøl at det er her man som politikere må sette inn støtet.
Lokaler, minstepris på utleie og markedsføring er noen stikkord.

Jeg mener man kan si at Målselv kommune går foran som et godt eksempel på hvordan kommunene kan satse på desentraliserte og lett tilgjengelige lokaler. Galleri Trollhaugen er akkurat det man trenger for å få økt utstillingsaktivitet i kommunen. Det at huset også kan brukes til andre arrangement er et pluss.


  Trollhaugens venner ønsker å beholde og ta vare på huset og stedet, og samtidig bruke det til kulturelle formål. I vedtektene fra 2010 står det: "Venneforeningen skal hjelpe til å utvikle Trollhaugen og området rundt til et attraktivt område for kultur, turisme og rekreasjon. For å få dette til, kan venneforeningen søke å inngå avtaler med lag, foreninger og andre interesserte."

Det er flere som har spurt meg om hvor i Målselv kommune Trollhaugen ligger, og hva det er slags sted. Trollhaugen, eid av Målselv kommune, ligger altså ved brufoten på Olsborg, et steinkast fra tusenårsstedet. Et rødt hus fra ca 1935 ligger oppe i bakken ved siden av skulpturen Nybbyggerkona, og med utsikt over Målselva. I første etasje er det kjøkken, stue og toalett. I andre etasje er det et fint galleri, en arv fra museet, etter at de trakk seg ut av lokalene og flytta til Andselv.
Trollhaugen er et funn for alle amatører og profesjonelle som ønsker å presentere visuelle ting og ha kommunikasjon med publikum. Takket være kommunens vilje til å holde huset vedlikeholdt og oppvarmet i perioder.
Dette er et tilbud av de sjeldne, siden hvem som helst kan ha råd til å ha arrangement her. Gallerilokalene gir et profesjonelt preg når hvert utstillingsobjekt blir godt presentert med relativt bra belysning. Galleriet er åpent og betjent i den grad utstillerne sjøl sitter vakt og er tilgjengelig for sitt publikum.

Besøkstallene har vært gode for utstillingene som har vært satt opp, men markedsføringa kan nok bli bedre slik at vi når ut til flere. Grendelaget Nerbygda ve og vel har vært flink til å ha kafé på lørdagene, der inntekta for tida går til et planlagt rullebrett-anlegg for barn og unge.. 
 De to siste utstillingene er Kalottspelutstillinga og separatutstilling med Tom Hagensens maleri, denne helga. Kalottspelutstillinga 1. uka i august dette året styrte Historielaget med i forbindelse med utgivelse av boka om Høgtuns historie. Det ble en visning av tekstiler fra Høgtuns historie; 50, 60, 70-tallet. Elsa Nymo er og var primus motor.(De som ønsker boka må ta kontakt med henne.)

Jeg lurer på om alle politikerne i Målselv virkelig er klar over hvor eksepsjonelt bra dette er. 
Som bruker av Galleri Trollhaugen vil jeg rette en stor TAKK til Målselv kommune for denne møteplassen!
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Populære innlegg