EGEN PRODUKSJON

.

TEMA
Dette albumet er ei temaside med visuelle kommentarer, eksperimenter og lek med virkemidler - for å se hvordan ideen kan formidles på ulike måter og med ulike innfallsvinkler.   Man kan si at det er en svært vid tolkning i forhold til tittelen på temasida, som er War on Terror. I mangel av bedre beskrivelse.
Materialutforsking kommer inn som viktig ingrediens. 
Rent pedagogisk følger en kommentar til noen av bildene.

Jeg har blant annet reflektert rundt propagandaen, retorikken og begrepene som har vært brukt i forbindelse med krigføring og voldelige aksjoner, der såkalte høyt utviklede demokratier er angriperen. Det vil si Norge og  "stater som vi liker å sammenligne oss med". 

Game over
Blandet teknikk; teksturpasta, fotofragmenter og avispapir.


In a Shining City on a Hill, 1

Arbeidstittelen var "all we have left are the bombs"In a Shining City on a Hill, 2In a Shining City on a Hill, 3
Bombs for Peace
Makulert
Søndagsstillhet

Abaddon. Det du ikke vet 1
Abaddon. Det du ikke vet 2
Collage med dyptrykk og fotofragmenter. 
Fotofragmentene er fra samme kilde i begge collagene, nemlig avisoppslag om Israels bombing av byen Rafah. 
Abaddon er et hebraisk ord og kan bety ødeleggelse eller undergang. I det gamle testamente står det visstnok for dødsriket. 
Weapons of mass Distraction 1. 
Collage med oppkopierte og fargemanipulerte pressebilder. Fragmenter fra lino-trykk. Rosa tekst lagt inn.
Ettersom krigen i Irak ruller, viser det seg at folk i USA og Europa er blitt ført bak lyset - og bevisene for Saddams masseødeleggelsesvåpen er konstruert. 
For eksempel Bin Laden og Al-Qaida var ikke etablert i Irak - før angrepet. 
Den observante vil se at bomben "Little Boy" er med.Weapons of Mass Distraction2.
 USA kunne bevise at Irak hadde “weapons of mass destruction” - hovedargumentet for å gå til angrep.  Ettersom krigen i landet ruller, viser det seg at folk ble fullstendig manipulert og rundlurt. Collage med oppkopierte og fargemanipulerte pressebilder, fragmenter av fotos med ulike kulturuttrykk fra muslimske land, sammen med fragmenter av linotrykk.
Valmuer. Collage med fragmenter av linotrykk, fotokopier og tekst.Det vokser valmuer i Afghanistan. Valmuen er veldig motstandsdyktig og voksevillig, sjøl på skrinn jord.
Det sies at Guantanamo Bay skal legges ned - for gulaget har fått for dårlig rykte etter avsløring om grov tortur. Og det rekrutteres stadig flere anti-vestlige og anti-amerikanske mennesker, de popper opp over alt – som valmuer. Mange av fangene på Guantanamo Bay kommer fra Afghanistan og Irak og har sittet der mange år uten å vite hva anklagen går ut på. Foto som er tatt fra luftegården viser at de er kledd i orange kjeledresser, hendene er stripset, de har bind for øynene, øreklokker og munnbind.

Cogito ergo Sum
( jeg tenker, altså er jeg) I forgrunnen Leonardo da Vincis "dame med hermelin" - noe møllspist.Hun står her som symbolsk representant for vår kultur, gjennom Da Vincis store navn og posisjon. Med utgangspunkt i 3 ulike pressebilder er bylandskapet i bakgrunnen blitt til. Malt under Israels 22 dager lange bombing inne I Gaza.


Her har jeg overført fotokopi til lerret ( som et forsøk), og brukt avissider med sitater fra politisk ledelse i USA. "democracy" er skrevet med vaselin, så ble den mørke blå fargen lagt på. Etter at alt var skikkelig tørt, vaska jeg vaselinen bort med såpevann.
Om tortur og fangebehandling i Guantanamo og i Abu Graib - fengselet under Irakkrigen. 
Stillhetens historie
Night will deepen
You dont need to think. 
Kontrast mellom blanke og matte partier. Bruddstykke av Harold Pinters Nobelforedrag er lagt inn i det grønne feltet: "You don't need to think. Just lie back on the cushion. The cushion may be suffocating your intelligence and your critical faculties but it's very comfortable."

You dont need to think.
Teksturpasta og fotokopiert tekst, noen setninger fra Harold Pinters nobelpristale.

war talk 1, 2 og 3
En visuell kommentar til begrepet "ondskapens akse", som ble flittig brukt av ledende politikere.

Big Talk 1 og 2
Oversatt betyr big talk viktig samtale eller skryt. Det sies at Kanarifugler ble brukt i gruver i gamle dager. Når fuglen datt om og døde, betydde det at en måtte rømme gruva. 
Uten tittel
Collage med kombinasjon av akrylmaleri og biter av "fett" lino-snitt. 

Motivet: En palestinsk kvinne, med utgangspunkt i et pressefoto. Maleriet ble laget under Israels 22 dagers lange bombing inne i Gaza. Nærmere 300 barn ble drept.
Takket være legen Mads Gilberts SMSer fikk vi vite ganske tidlig hva som egentlig foregikk på Gazastripa.Bitre blomster.

Big Talk. 
Dette bildet ble laget under den første offensiven til Bush jr i Irak, etter løgnaktige påstander om at Saddam Hussein hadde "masseødeleggelsesvåpen". Angrepet var etter sigende for demokratiet. Har lagt inn diktet "democracy" av Harold Pinter (som ble skrevet i protest mot Irakkrigen) i bakgrunnen, med et transparent malingslag over:

Democracy

There's no escape.

The big pricks are out.

They'll fuck everything in sight.

Watch your back. 
Dagboksblad. 
Innrammet orange figur er Guantanamofange, utstyrt slik vi har sett på nyhetsoppslag: med hette over hodet, sammenbundne hender med votter på, bind for øynene og øreklokker. Her har jeg prøvd å overføre fotokopi til lerret, både foto og tekst. 


-----------------------------------

Jeg har sett på fakta rundt krigføring i den grad media har kunnet formidle den - og prøvd å klargjøre for meg sjøl… 
"War on Terror", "Weapons of Mass Destruction" og "Axis of Evil" er som kjent president Bush Jr. sine uttrykk, og retorikken hans ble ettertrykkelig fulgt av handling, har vi sett. 
Angrepskrigen mot Irak som fulgte var sjokkerende. 
Enda mer sjokkerende var angrepet på Afghanistan. 

Det er ikke bare USA som har brukt og bruker retoriske knep og omskrivning av virkeligheten for å pynte på det som egentlig foregår. Norge sin rolle i angrepskrigen mot Afghanistan er med på lista. Norske aviser går i flokk og man kan lure på om redaksjonene egentlig ønsker å formidle et sant bilde. Israels retoriske knep i den langvarige trakasseringa og krigføringa mot palestinerne er et godt eksempel på hvor godt det faktisk virker; overgriperen har fått støtte, mens ofrene bare er terrorister og dermed ikke fortjener bedre.

Jeg har brukt utdrag av tekster av Harold Pinter i flere av bildene. 
Forfatteren og teatermannen Pinter snakket om krig, virkelighet, sant og usant i sin tale da han fikk Nobelprisen i litteratur i 2005. Talen hans på Nobelprize.org er verdt å høre - han satte virkelig bjelle på katta!Det var ikke populært.
Populære innlegg